Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Under tak

Skråtak er like fort kilde til inspirasjon som frustrasjon. Her får du våre beste tips, enten utfordringen er oppbevaringsplass, knevegger eller takhøyde.

TIPS: Se flere skråtakløsninger på Pinterest.com/VELUXNorgeas

 

 • 119299–04-XXL
  OPPBEVARINGKNEVEGGEN er den smar­tes­te måten å utnyt­te plas­sen på. Her er hyl­le­ne byg­get inn i veg­gen, som både blir pent og prak­tisk i for­hold til ren­gjø­ring.
 • 104089–01-XXL
  ET SKRIVEBORD rett under tak­vin­du­et er smart på fle­re måter. Både for­di utsik­ten til him­me­len gir plass til tenke­flukt, og for­di plas­sen gjer­ne ikke bru­kes til and­re ting, men har tak­høy­de nok til at det lar seg gjø­re.
 • Pho­to­Repro: 0 Pho­to­Repro: 1Retouch: Con­ny OPho­to­Repro: 2 Lars
  SPESIALHYLLER som kan hen­ges under et skrå­tak er geni­a­le! Dis­se er en Pax-vari­ant som sel­ges hos Ikea.
 • 122288–01-XXL
  ÅPNE HYLLER på en vegg som ellers ikke kan bru­kes på grunn av gang­sone ut til ter­ras­se er både pent og prak­tisk. Her er hyl­le­ne og veg­gen malt i sam­me far­ge, noe som gir et ryd­di­ge­re uttrykk og var­mer opp rom­met sam­ti­dig.
 • enbs18aprint
  ENDEVEGG med skrå­tak er fin til gar­de­ro­be, enten med eller uten dører. Utnytt høy­den og alle kri­ker og kro­ker, det er ver­di­full opp­be­va­rings­plass. Løs­ning her fra Ikea.
 • 112850–03-XXL
  ROM med svært skrå tak kan gjø­re det vans­ke­lig å utnyt­te plas­sen. En dyp benk med opp­be­va­ring under er en god løs­ning, og tak­vin­du­er gjør det mulig å kom­me til.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,