Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

På badet hos instagrammer Linda-Mathilde

Instagrammer Linda-Mathilde Sjursheim @carlberg_home er spesielt fornøyd med lysforholdene på baderommet!

Hjem­me hos Lin­da er badet vir­ke­lig et sted for vel­være, med god plass for fle­re å opp­hol­de seg sam­ti­dig, og natur­lig lys som gir en god start på dagen.

▲ Inn­red­nin­gen og speil er fra Ballingslöv/Drømmekjøkkenet med benke­pla­te i Cori­an. Sti­ge fra Ellos og toa­lett fra Vil­leroy & Boch.

Hva gjør badet til et godt sted å være?
Hele atmo­sfæ­ren på badet, lyset og at det er så prak­tisk. Vi har dob­bel­dusj og dob­bel­ser­vant – det er utro­lig dei­lig.

Hvil­ke dag­li­ge ruti­ner på badet for­gyl­ler hver­da­gen din?
Det­te høres nok vel­dig rart ut, men det at vi har god plass i skuf­fer og skap, gjør min hver­dag. Smin­ke og toa­lett­sa­ker lig­ger pent på plass i min helt egen skuffe­sek­sjon.

Hva gjør tak­vin­du­ene med stem­nin­gen på badet?
I mine øyne er tak­vin­du­ene noe av det som gjør det­te badet til et deli­kat og lyst bad. Solen står opp på den siden vi har vin­du­ene, så når det er sol, lyser det inn og gir en dei­lig start på dagen.

Hva er du mest for­nøyd med på badet?
Da vi byg­de badet, bruk­te vi lat­ter­lig mye pen­ger på fli­ser inne i en hyl­le. Det er gøy med fine detal­jer, men i etter­tid ser jeg at det ikke var så vik­tig. Det er uten tvil tak­vin­du­ene og dob­bel­du­sjen jeg er mest for­nøyd med.

Hva inspi­re­rer deg for tiden?

Mas­se lys inn i bade­rom­met gir en god start på dagen.

Jeg blir inspi­rert av mye for­skjel­lig, egent­lig. Det går mye i bil­der på Insta­gram, og da er det per­son­lig­het og litt uni­ke tvis­ter på ting som inspi­re­rer mest. Jeg liker å se noe nytt; ikke den sam­me vasen på alle bil­der som alle har. Når jeg tar bil­der og styler hjem­me, set­ter jeg på musikk og flyt­ter på alt som kan flyt­tes på!

Hva er det sis­te pro­duk­tet du har kjøpt til bade­rom­met?
Det er en liten tre­krakk. Jeg els­ker ting som kan flyt­tes på – så den står litt på beg­ge bade­ne våre.

Del, , Google Plus, Pinterest,