Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Lys fra oven

Et flatt tak er supert å bruke for å øke lysinnslippet i et rom!

Et vin­du for fla­te tak kan for­vand­le en mørk krok eller et rom som lig­ger på skygge­si­den av huset, til et lyst og luf­tig område der dags­ly­set kan kom­me inn oven­fra. Også for stør­re rom, der lyset fra vegg­mon­ter­te vin­du­er ikke når helt inn til midt­en, kan et tak­vin­du radi­kalt end­re stem­nin­gen. I mot­set­ning til kuns­tig lys, inne­hol­der dags­ly­set alle regn­bu­ens far­ger og gir et godt lys både å arbei­de og slap­pe av i.

Velux Cur­ve­Tech består av et 6mm ripe­fritt glass som buer helt ut til vin­du­ets ytter­kant. Fås fra 8 613 kro­ner.

Nyhe­ten VELUX Cur­ve­Tech har en unik buet over­fla­te som slip­per inn mer dags­lys enn and­re tak­vin­du­er og gjør at regn­vann lett ren­ner av den 6 mm ripe­frie glass­over­fla­ten. Kom­bi­nert med elekt­risk vindusåpner kan vin­du­et dess­uten bru­kes som et effek­tivt avtrekk for steke­os og damp på et kjøk­ken.

  • 101884–04-XXL
  • 107950–01-XXL
  • 132006–01-XXL

Del, , Google Plus, Pinterest,