Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Fint under solen

Når sola skinner vil vi være ute, helst så lenge som mulig. For å klare det, trenger vi også litt beskyttelse.

  • bilde1
    Gar­di­ner kan bru­kes som sol­be­skyt­tel­se både ute og inne. Heng de i vin­du­ene, slik at du kan dra dem for og sør­ge for både bed­re inne­tem­pe­ra­tur og at møb­le­ne beskyt­tes mot sol­strå­ler som stje­ler far­ge. Eller heng dem opp på ute­plas­sen, for å gi skyg­ge, hind­re inn­syn og ska­pe atmo­sfæ­re. Hexa­gon gar­din i gul, 140 x 220 cm, kr 350,- Kid Inte­ri­ør.
  • bilde2
    Et sol­seil er en enkel måte å få skyg­ge på, der du tren­ger. Det kan tas opp og ned etter behov, og yttes hvis du tren­ger – for eksem­pel å ta det med på stran­den eller bru­ke det som beskyt­tel­se over en pik­nik. Sol­seil, 5 x 5 x 5 m, kr 349, Clas Ohl­son.
  • ban­ner
    En stor, flott para­soll kan beskyt­te mot solen der du tren­ger det – om det er i hagen, på hyt­ta eller kan­skje på stran­den? Mir­lo para­soll er 260 cm, kom­mer i man­ge far­ger, og den otte knop­pen på top­pen kom­mer i valg­fri far­ge. Stol­pen på 42 mm pas­ser de este stan­dard para­soll­føt­ter. Kr 3850,- eks­klu­siv frakt og para­soll­fot, mirlo.se (de sen­der til Nor­ge).

Få 25% rabatt på all sol­skjerm­ing og insekts­nett i Veluxshop.no. Benytt rabatt­kode Maga17sin innen 31. mai 2017!

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,