Del, , Google Plus, Pinterest,

Familie vant nye takvinduer

Se Amalie teste automatikken for første gang.

Fami­li­en Solen­steen Strand består av mam­ma Ann Sirén, pap­pa Tor Egil og de fire bar­na Maria, Kris­tin, Ama­lie og Erik. De bor i Hafrs­fjord, Stav­an­ger, i en prisbeløn­net bolig fra 1983. Da de vant en kon­kur­ran­se i Bonytt fikk de satt inn nye tak­vi­du­er, og vi var med da lil­le Ama­lie skul­le prø­ve ut auto­ma­tik­ken for førs­te gang.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,