• Livet på toppen

  Det som i dag er en strø­ken lofts­lei­lig­het, var opp­rin­ne­lig et råloft som måtte pus­ses opp fra bun­nen.

 • Drøm ble virkelighet

  Å byg­ge sin egen bolig helt fra bun­nen av byr på mulig­he­ten til å få det akku­rat som man vil. Det har den­ne fami­li­en fått!

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:
 • Frisk luft til folket

  For å beskyt­te oss mot natur­kref­te­ne, har vi men­nes­ker gjort en for­mi­da­bel jobb med hus­e­ne vi befin­ner oss i. En FOR god jobb, viser det seg. Hjem­me­ne våre er så godt iso­lert at de slip­per inn for lite frisk luft og natur­lig lys, noe som kan gjø­re oss syke.

 • Raffinert på loftet

  Uni­ke løs­nin­ger, rom som bader i dags­lys og gjennomgående kva­li­tet i alle ledd pre­ger lei­lig­he­ten som lig­ger i hjer­tet av Ber­gen.

 • En god natts søvn

  For lite søvn påvir­ker livet neg­a­tivt – så hva kan vi gjø­re for å unn­gå søvn­løse net­ter?

 • Grønn kickstart

  Frem med frø­po­se­ne! Med nok lys og næring kan du star­te hage­se­son­gen innen­dørs.

 • Gult er kult

  Gjør deg klar for å set­te far­ge på omgi­vel­se­ne!