• Venner på loftet

  Da fami­li­en reno­ver­te lof­tet, fikk de tre bar­na en eta­sje helt for seg selv.

 • Loftsleilighet Nordstrand Velux takvinduer

  Lys, luft og utsikt

  Den luf­ti­ge rom­fø­lel­sen, utsik­ten og alt lyset som slip­per inn gjen­nom tak­vin­du­ene — Jorunn og Ole har ald­ri ang­ret på at de byt­tet ut hus og hage med lei­lig­het.

 • Lar dagslyset slippe til

  Den­ne arki­tekt­teg­ne­de boli­gen spil­ler på lag med det natur­li­ge lyset og stor­fa­mi­li­ens behov.

 • Livet på toppen

  Det som i dag er en strø­ken lofts­lei­lig­het, var opp­rin­ne­lig et råloft som måtte pus­ses opp fra bun­nen.

 • Drøm ble virkelighet

  Å byg­ge sin egen bolig helt fra bun­nen av byr på mulig­he­ten til å få det akku­rat som man vil. Det har den­ne fami­li­en fått!

 • Frisk luft til folket

  For å beskyt­te oss mot natur­kref­te­ne, har vi men­nes­ker gjort en for­mi­da­bel jobb med hus­e­ne vi befin­ner oss i. En FOR god jobb, viser det seg. Hjem­me­ne våre er så godt iso­lert at de slip­per inn for lite frisk luft og natur­lig lys, noe som kan gjø­re oss syke.

 • Raffinert på loftet

  Uni­ke løs­nin­ger, rom som bader i dags­lys og gjennomgående kva­li­tet i alle ledd pre­ger lei­lig­he­ten som lig­ger i hjer­tet av Ber­gen.

 • En god natts søvn

  For lite søvn påvir­ker livet neg­a­tivt – så hva kan vi gjø­re for å unn­gå søvn­løse net­ter?

 • Grønn kickstart

  Frem med frø­po­se­ne! Med nok lys og næring kan du star­te hage­se­son­gen innen­dørs.